Icoon van een verfborstel

Soft service

 • Poetsdienst & afvalbeheer
 • Maaltijden (aan huis)
 • Was en strijk diensten
 • Medicatie distributie
 • Verzorgingsmateriaal en persoonlijke producten
 • Transport en logistiek
 • Groendienst
 • Energie
 • Centrale aankoop (aankoop centrale)

Icoon van een document

Hard service

 • Facilitair onderhoud gebouw en technische installaties
  • Onderhoud en herkeuring installaties
  • Aanpassing lokalen aan nieuwe en toekomstige noden
  • HVAC
  • Kleine herstellingen / nood support
 • Volledige nieuwbouw
 • Kleinere bouwwerken/aanpassingen of renovaties
 • Opfrissing lokalen (schilderen, …)

Icoon van een document

Samenwerkingsverbanden sociale economie

 • Coöperatieve landbouw, biologische voedingsmiddelen
 • Inzet van mensen met een beperking of mensen met een moeilijke tewerkstellingsgraad
  • Coördinatie van verschillende bestaande projecten
  • Via participaties, investeringen en professionele ondersteuning
  • Afstemming van capaciteit en de vraag
 • Was – Voeding - Groen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Als toegangspoort
  • Lokale te werkstelling
  • Lokale partners

Icoon van een document

Consulting en begeleiding

 • Specifieke consulting opdrachten
 • Opleiding en vorming
 • Innovatieve dienstverlening
  • Bijv. integratie technieken Actility …
 • Het ontwikkelen van een één integrale aanpak over de verschillende vragen heen = waarde propositie. Single Point of Contact

Visie

Door het bundelen van verschillende kennisdisciplines en het inschakelen van vakspecialisten levert Into Facilities haar opdrachtgevers de mogelijkheid zich toe te leggen op hun core business. We werken vanuit een single point of contact, waarbij het creëren van economische meerwaarde aan de beste kwaliteit de basis vormt voor een lange termijn samenwerking.

Missie

Into Facilities wil, als service organisatie, haar opdrachtgevers ondersteunen bij al hun facilitaire processen. Het afstemmen van de dienstverlening op de behoeften van de organisatie vormt daarbij onze belangrijkste opdracht.

We bieden een sterke focus op de klantgerichtheid door een flexibel organisatie model en streven naar duurzame relaties met onze klanten, door een unieke aanpak op maat. De basis wordt gevormd door de lokale processen.

Into Facilities wil niet de grootste maar wel de meest flexibele aan concurrentiele prijzen en met hoge kwaliteit zijn, we streven ernaar groots te zijn, voor de kleinere organisaties.

We denken dit te kunnen realiseren door een goede samenwerking en partnership op te bouwen met de bestaande sociale economie. Dit door het opzetten van een regionale samenwerkingsstructuur tussen enerzijds deze projecten van sociale economie en anderzijds Into Facilities.

Een belangrijke troef hierbij vormt het duurzaam inzetten van medewerkers die anders moeilijk/niet inzetbaar zijn (MVO).


Into Facilities

Molenheide 170
2242 Zandhoven
Bereken route via Google Maps